Si t’i bëjmë fëmijët tanë ta duan Kur’anin?

1- Dëgjo Kur’an duke qenë ai ende embrion.

2- Dëgjo Kur’an kur ai është foshnje gjiri.

3- Lexo Kur’an para tij.

4- Dhuroja atij një Kur’an!

5- Kur ai bënë hatme Kur’anin, bëje të ndihet i madh!

6- Tregoja atij tregimet që janë përmendur në Kur’an.

7- Përgatit një garë në mësimin e kaptinave të shkurtra të Kur’anit.

8- Përgatit një garë se ku gjendet ky ajet, apo ku gjendet kjo fjalë.

9- Bëje Kur’anin shokun e tij në çdo vend.

10- Bëje atë të lidhur me shkencat e Kur’anit.

11- Blej atij CD mësimdhënëse.

12- Nxite të marrë pjesë në gara të Kur’anit në shtëpi, shkollë, xhami, etj.

13- Inxhizo zërin e tij duke lexuar Kur’an.

14- Dëgjoje atë duke të treguar tregimet e Kur’anit.

15- Nxite të dalë imam posaçërisht në namazet vullnetare (nafile).16- Shoqëroje kur mëson Kur’an në shtëpi.

17- Paguaja kursin e Kur’anit.

18- Kujdesu për pyetjet e tij rreth Kur’anit.

19- Sjelli fjalorë të thjeshtë rreth gjuhës arabe.

20- Sjelli libra të lehta të tefsirit (komentimit te Kur’anit).

 

Përktheu: Valdet Kamberi