Zgjedhe shoqërinë

Zgjedhe atë që është më e mira për ty, që të jesh edhe ti i mirë.

Dobitë e shoqërisë së mirë janë:

1 - Ta gjallërojnë zemrën.

2 - Ta çlirojnë gjoksin.

3 - Ta ndriçojnë mendjen.

4 - Të ndihmojnë në adhurime.

5 - Të këshillojnë.

6 - Të përmirësojnë.

7 - Të largojnë nga mëkatarët.

8 - Ta përkujtojnë Allahun.

9 - Ta ruajnë nderin.

10 - Ta ruajnë pasurinë.

11 - Ta ngritin personalitetin.

12 - Ta ngritin famën.

Dëmet e shoqërisë së keqe janë:

1 - Ta zbukurojnë të keqen.

2 - Ta shëmtojnë të mirën.

3 - Të tërheqin drejt pisllëqeve.

4 - Të largojnë nga ndershmëria.

5 - Merr cilësitë e tyre.

6 - Krahason veprat e tua me të tyre.

7 - Ta shkatërrojnë fenë.

8 - T’i mbulojnë të metat.

9 - Të njoftojnë me të prishurit.

10 - Të largojnë nga të mirët.

11 - Ta humbin turpin.

Përshtati: Valdet Kamberi