Për një zemër të shëndoshë…

Mos pushoni së përmenduri Allahun. Kjo nuk do t’iu lë të plogështoheni.

Jini prej atyre që i shërbeni fesë së Allahut.

Dhikri (përmendja e Allahut) të jetë terapia kryesore.

Në namaz harroni ndjesinë e dynjasë.

Mos kaloni kohën kot së koti.

Kryejini punët tuaja me sinqeritet.

Fjalët tuaja konkretizoni me punë sipas atyre fjalëve.

 

Përshtati: Valdet Kamberi