Vepro kështu gjatë ditëve të haxhit

1- Pendohu tek Allahu .

2- Përkujto dhe përmend Allahun .

3- Lexo Kuran.

4- Fale namaze nafile (vullnetare).

5- Dhuro lëmoshë (sadaka).

6- Agjëro, e posaçërisht ditën e Arafatit (dita e nëntë).

7- Fal namaz nate.

8- Shpeshtoi lutjet.

9- Ther kurban.

 

Përshtati: Valdet Kamberi

 


Revista Shembulli