Fale gjithnjë me xhemat namazin e sabahut dhe atë të jacisë

Ajet kuranor

Allahu i Madhërishëm thotë:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ٥٥﴾

"Miqtë dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë të përulur (në adhurim) ndaj Allahut." (Kurani, 5:55)

Thënie profetike

I Dërguari i Allahut, Muhamedi ﷺ, ka thënë:

“Ai që e fal jacinë me xhemat, konsiderohet sikurse ta ketë kaluar gjysmën e natës në namaz; ndërkaq, ai që e fal (edhe) sabahun me xhemat, konsiderohet sikurse ta ketë kaluar tërë natën në namaz.”

[E shënon Muslimi.]

Urtësi

Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të!, thoshte: "Për atë që mungonte në faljen e namazit të jacisë dhe sabahut me xhemat, kishim frikë se ka rënë në hipokrizi."

Nëse falem, do të më humbë respekti në    shoqëri (!)

Përkundrazi, Allahu e ngrit falësin e namazit dhe e bën të respektueshëm në mesin e njerëzve. Madje, krahas kësaj, ai fiton edhe shokë të tjerë, të cilët e duan thjesht për Allahun, pa kurrfarë interesi të kësaj bote.

Këshillë

Namazin e sabahut dhe atë të jacisë fale gjithnjë me xhemat e në xhami, që të fitosh shpërblime madhështore nga Zoti yt dhe të jesh i ruajtur nga hipokrizia!


Përgatiti: Hoxhë Jusuf Kastrati


Revista Shembulli