Nderimi i doktorit

Grueja e njanit kishte lindë bineq, baba i fëmijëve deshti me nderue doktorin, kështu që i tha: “Veç ki me marrë njanin!”


Revista Shembulli