Burri im, jam e sëmurë

Burri im, kur të godet ty ndonjë sëmundje, brengë apo diçka e ngjashme, ti nuk e di se sa keq ndihem dhe sa lot i derdh nga sytë e mi duke u pikëlluar për sëmundjen tënde, madje do të shpresoja sikur ajo sëmundje të më kishte goditur mua e të mos të kishte goditur ty.

Këto janë ndjenjat e mia të sinqerta, mirëpo u befasova shumë kur sëmundja më goditi mua, meqë e pash se ti nuk interesoheshe për mua e as pë gjendjen time, madje të dëgjova duke iu ankuar familjes sate dhe duke iu thënë atyre se je mërzitur nga sëmundja ime. Sëmundja dhe brengat e mia u shtuan me të madhe kur kuptova se ke vendosur të martohesh me ndonjë grua tjetër dhe të ndahesh nga unë, meqë ti nuk deshke të jetosh me një grua të sëmurë...

La ilahe il-lAllah (S'ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut)...

M'i shkatërrove të gjitha shpresat që i kam mbajtur gjatë gjithë jetës sime.

Burri im... sikur të ishe ti i sëmuri, vallahi kurrë nuk do të të lija e as që do të mendoja për ndonjë burrë tjetër, por do të mbetja përgjithmonë shërbëtorja jote, nuk do të flija duke qëndruar pranë teje, madje pasha Allahun, përveç të Cilit nuk ka Zot që meriton të adhurohet po ta kërkoje shëndetin tim do të ta jipja dhe nuk do të bëhesha koprrace... Atëherë, përse gjithë kjo vrazhdësi?! Ku mbeti mëshira?!

A nuk i ke dëgjuar ndonjëherë fjalët e të Dërguarit të Allahut, Muhammedit, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, kur thotë: "Ai që nuk i mëshiron të tjerët nuk do të mëshirohet." "Të mëshirshmit i mëshiron i Gjithëmëshirshmi (Allahu)." "Mëshironi ata që janë në tokë që t'ju mëshirojë Ai që është në (mbi) qiell."


Burimi: www.denana.com
Përktheu: Jusuf Kastrati