Zogu i quajtur “kivi”

Ç’është kivi?!

Ku jeton kjo gjallesë?!

Sa është madhësia e vezës së saj?!

 

Dhe, për fund..., e di ti se cili është zogu i vetëm, i cili nuk ka krahë?!

Ai, vërtet, është zog i çuditshëm!

Kivi është një zog në madhësinë e pulës, veçse vezët e tij janë tetë herë më të mëdha sesa ato të pulës!

Ky është zogu i vetëm në mbretërinë e zogjve i cili nuk ka krahë.

Ky zog shfaqet natën nëpër pyje të ndryshme dhe fshihet ditën, ngase ky zog është prej zogjve të natës.

Gjithashtu, është e çuditshme që ky zog gjendet vetëm në një shtet të botës... ai shtet është Zelanda e Re, për këtë arsye ata kanë marrë këtë zog për simbol të tyrin kombëtar.

Andaj, lavdi Atij, i Cili krijoi dhe përsosi dhe caktoi fatin e çdo gjëje dhe ia rrëfeu rrugën.

 

Përktheu: Jusuf Kastrati

Burimi: “El-meusu’atu edh-dhehebijje fij i’ëxhazi el-Kur’ani el-kerijm ues-sunneti en-nebeuijjeh” – Dr. Ahmed Mustafa Muteuel-li.


Revista Shembulli