“Emri ef. Mbiemri” nuk është togfjalësh shqip!

Prej gabimeve që shprishin kulturën e të shprehurit të besimtarit musliman shqiptar është edhe “brendashtimi” “ef.”, që zgjeruar është “efendi” dhe ka kuptimin “zotëri”. Është me prejardhje turke.

Turqizëm nuk është vetëm fjala, po edhe sintaksa se si është ndërtuar. Ja ilustrimi: “Emri zotëri Mbiemri”. Në gjuhën shqipe kjo nuk mban. Në shqipe thuhet “zotëri Emri Mbiemri”.

Arsim Jonuzi