Cilësitë e gruas muslimane

1- Besimi i saj: Sipas metodologjisë së Ehlisunetit dhe Xhematit të këtij umeti.

2- Metodologjia e saj: Ka thënë Allahu dhe ka thënë Muhammedi (alejhi selam ), kanë thënë sahabët dhe tabi’inët.

3- Morali i saj: Edukata e ndritur islame.

4- Kultura e saj: Turpi, nderi, çiltërsia, pastërtia dhe mbulesa (hixhabi).

5- Shembulli i saj: Muhammedi (alejhi selam), shokët e tij, nënat e besimtarëve , gratë e sahabëve dhe gratë e ndershme.

6- Dashuria e saj: Për Allahun dhe për të Dërguarin e tij.

7- Vetmia e saj: Kujtimi i botës tjetër dhe punëve të saja, ngushtësisë së varrit dhe errësirës së tij.

8- Shoqja e saj:  Çdo muslimane dhe besimtare e denjë në fenë e Allahut.

9- Urrejtja e saj: Për mosbesimtarët, çifutët, krishterët, dyfytyrëshat, trumbetuesit e lirisë së gruas dhe çdo kënd që e urren Allahu, le të jetë motoja ynë “E dua atë që e do Allahu dhe e urrej atë që e urren Allahu i lartësuar”.

10- Kujdesi i saj: Në pendimin e sinqertë me kushtet e tij, sepse Allahu është i mëshirshëm dhe shumë falës.

11- Burri i saj: I devotshëm, larg këngëve dhe veprave të ndyta.

12- Dëshira e saj: Krijimin e familjes muslimane dhe edukimin e gjeneratave në frymën e islamit.

13- Pushimi i saj: Në dituri të dobishme dhe mësimin përmendësh të Kuranit.

14- Pikniku i saj: Meditimi dhe studimi i krijimtarisë së Allahut .

15- Shpërblimi i saj: Xhenetul-firdeusi nëse punon atë që është i kënaqur Allahu, i nënshtrohet atij dhe largohet nga ndalesat e tij.

Motër! Nëse je e tillë falënderoje Allahun, e nëse jo – përmirësohu!

Muhammedi (alejhi selam) ka thënë: “Kush gjen mirë le ta falënderoj Allahun, e kush nuk gjen le të mos e qortoj (askënd) pos veten e tij.”

Thuaj me mua! Unë jam muslimane dhe krenohem me fenë dhe besimin tim, me shaminë time dhe ngreh kokën lart me udhëzimin dhe përqendrimin tim në të vërtetën, para çdo mashtrimi sepse unë jam zotëruese e së vërtetës dhe vullnetit.

 

Përktheu: Valdet Kamberi