Allahu, përditë na jep ushqim

Allahu, përditë na jep ushqim

Ai na i dha rrobat tona.

Ai na i dha nënat dhe baballarët tanë dhe na i dha vëllezërit dhe motrat tona.

Ai na bëri të shëndetshëm.

Allahu na i dha duart dhe këmbët.

Ai na i dha sytë dhe veshët.

Ai na i dha gjuhën dhe dhëmbët.

Allahu na dha çdo gjë.

 

Pyetje:

A na jep Allahu përditë ushqim? (Po, gjithsesi.)

Kush na bëri të shëndetshëm? (Allahu.)

Kush na i dha nënat dhe baballarët tanë? (Allahu.)

A na i ka dhënë Allahu dhëmbët tanë?(Po, gjithsesi.)

Kush na i dha sytë tanë?(Allahu.)

Çka tjetër na ka dhënë Allahu?

(*) A na i ka dhënë Allahu hundët tona? (Po, gjithsesi.)

(*) Kush na i dha shtëpitë tona? (Allahu.)

 

Burimi: Al-tamhid.net

Nga gjermanishtja: Jusuf Kastrati