Dua e shtimit të furnizimit

O Zoti im, nëse furnizimi im është në qiell, atëherë zbrite në tokë, e nëse është në tokë, atëherë nxirre prej saj!

Nëse është larg, afroje, e nëse është afër, lehtësoje! Nëse është pak, shumoje, e nëse është shumë, atëherë më jep bereqet në të!

Nuk ka zot përveç Allahut të vetëm, Ai nuk ka shok! Atij i takon falënderimi dhe pushteti ndërsa Ai ka fuqi mbi çdo gjë!

Nuk ka zot përveç Teje, i pastër nga të metat je, ndërsa unë i kam bërë padrejtësi vetes sime!

 

Përktheu: Sedat ISLAMI


Revista Shembulli