Sa herë përmenden këto fjalë në Kuran?

Fjala Allah është përmendur në Kuran 2699 herë.

Fjala Xhenet është përmendur në Kuran 66 herë.

Fjala Zjarr është përmendur në Kuran 126 herë.

Fjala Tokë është përmendur në Kuran 88 herë.

Fjala Melaike është përmendur në Kuran 68 herë.

Fjala Shejtan është përmendur në Kuran 68 herë.

Fjala Muhamed është përmendur në Kuran 4 herë.

Fjala Musa është përmendur në Kuran 136 herë.

Fjala Ibrahim është përmendur në Kuran 69 herë.

Fjala Nuh është përmendur në Kuran 43 herë.

Fjala Sulejman është përmendur në Kuran 17 herë.

Fjala Adem është përmendur në Kuran 25 herë.

Fjala Junus është përmendur në Kuran 6 herë.

Fjala Davud është përmendur në Kuran 16 herë.

Fjala Ejub është përmendur në Kuran 4 herë.

Fjala Iblis është përmendur në Kuran 11 herë.

Fjala Xhehenem është përmendur në Kuran 77 herë.

Fjala Ahiret është përmendur në Kuran 115 herë.

Fjala Dunja është përmendur në Kuran 115 herë.

Fjala njeri është përmendur në Kuran 63 herë.

Fjala bijtë e Ademit është përmendur në Kuran 6 herë.

Fjala njerëz është përmendur në Kuran 240 herë.

Fjala Xhibril është përmendur në Kuran 3 herë.

Fjala Hixhab është përmendur në Kuran 7 herë.

Fjala Kopshte është përmendur në Kuran 3 herë.

Fjala Hekur është përmendur në Kuran 6 herë.

Fjala Kuaj është përmendur në Kuran 5 herë.

Fjala Ujk është përmendur në Kuran 1 herë.

Fjala Diell është përmendur në Kuran 33 herë.

Fjala Erë është përmendur në Kuran 10 herë.

Fjala Injorancë është përmendur në Kuran 4 herë.

Fjala Ramazan është përmendur në Kuran 1 herë.

Fjala Merimangë është përmendur në Kuran 2 herë.

Fjala Korb është përmendur në Kuran 2 herë.

Fjala Firaon është përmendur në Kuran 74 herë.

Fjala Harun është përmendur në Kuran 4 herë.

Fjala Karun është përmendur në Kuran 70 herë.

Fjala Kijamet është përmendur në Kuran 70 herë.

Fjala Qabe është përmendur në Kuran 2 herë.

Fjala Elefant është përmendur në Kuran 1 herë.

Fjala Xhalut është përmendur në Kuran 3 herë.

Fjala Qen është përmendur në Kuran 5 herë.

Fjala Shpellë është përmendur në Kuran 6 herë.

 

Përktheu: Valdet Kamberi

 


Revista Shembulli