Thanë: “Zbatimi i sheriatit do të na kthejë njëmijë vjet mbrapa”

Ne u themi atyre: “A do të na kthejë në kohën e Pejgamberit, alejhis-selam, apo në kohën e sahabëve?

Apo do të na kthejë në kohën e Omerit, kur sundonte Perandorinë Persiane dhe atë Romake?

Apo në kohën e umevitëve, të cilët ishin në Sham, ndërsa ushtria e tyre ishte në zemër të Spanjës?

Apo në kohën e abasitëve, të cilëve i përkulej Perëndimi?

Apo në kohën e Abdurrahman Ed-Dahilit, i cili rrethoi Francën dhe Italinë?

Apo në kohën e Abdurrahman El-Eusetit, i cili sundonte Spanjën, Portugalinë dhe jugun e Francës?

Apo në kohën e Kutzit, i cili shpëtoi njerëzimin nga mongolët?

Apo në kohën e ejubitëve, Zekiut dhe Salahudinit, të cilët shpartalluan ushtritë e kryqtarëve?

Apo në kohën e osmanlinjve, të cilët sundonin botën që nga Hungaria deri në Afrikë?

Ah, sikur të ktheheshim njëmijë vjet mbrapa!

Mbase do të na kthehej, sado pak, krenaria islame!!"

 

Burimi: shababsy.org

Përktheu: Jusuf Kastrati – Shembulli.com


Revista Shembulli