Kur përhapen sunetet vdesin bidatet

1- Ngrënia me tre gishta.

2- Marrja e asaj që të ka rënë në tokë, heqja e të keqes dhe pastaj ngrënia.

3- Fshirja e mbulesës (qershafit) para fjetjes.

4- Atij që teshtinë dhe nuk ka thënë Elhamdulilah mos i thuaj Jerhamukallah.

5- Ta pasosh muezinin gjate ezanit në fjalët qe i thotë.

6- Ndryshimi i qimeve te thinjura, mirëpo jo me ngjyre te zeze.

7- Fillimi i namazit të natës me dy rekate të lehta.

8- Mos pirja e ujit në këmbë dhe marrja fryme tre herë gjate pirjes.

9- Bërja e dhikrit me zë pas namazit.

10- Të fjeturit me abdes .

11- Vizita e njerëzve për Allah.

12- Ndihmesa e familjarëve në punët e shtëpisë.

13- Veshja e rrobave të bardha për burrat.

14- Të folurit për dore gjatë takimit njëri me tjetrin.

15- Të fjeturit në krahun e djathtë.

16- Vizita e të sëmurit.

17- Prej sunetit është mbytja e hardhucës.

18- Largimi i pengesave nga rruga.

19- Ngrënia e hurmave tek (1,3,5,7,9)…

20- Mos fryrja në enë gjatë pirjes.

21- Dhënia përparësi anës së djathtë.

22- Përdorimi i misfakut.

23- Thënia e dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.

24- Përcjellja e të vdekurit.


Përktheu: Valdet Kamberi


Revista Shembulli