22 shenja të moralit të mirë

1- Që njeriu të jetë i turpshëm.

2- Të mos jetë i padrejtë.

3- Të jetë përmirësues.

4- Të jetë i sinqertë në fjalë.

5- Të mos flasë shumë.

6- Të jetë me punë të shumta.

7- Të mos gaboj shumë.

8- Të jetë bamirës.

9- Të jetë i durueshëm.

10- Të jetë falënderues.

11- Të jetë i kënaqur.

12- Të jetë i urtë.

13- Të jetë i shoqërueshëm.

14- Të jetë i ndershëm.

15- Të mos jetë mallkues.

16- Të mos jetë ofendues.

17- Të mos jetë bartës i fjalëve.

18- Të mos jetë gënjeshtar.

19- Të mos jetë koprrac.

20- Të mos jetë ziliqar.

21- Të mos jetë përgojues.

22- Të dojë dhe të urrejë vetëm për Allah.

 

Përshtati: Valdet Kamberi