Për ato që thonë se Hixhabi nuk është Obligim!

Prej fjalëve më të mira që ka thënë Shejh  Muhamed Arifi:

Për ato femra që besojnë se Hixhabi nuk është Farz-Obligim!

Nëse shikojmë dhe meditojmë gjithësinë do të vërejmë se çdo gjë në të është e mbuluar.

1- Toka ka shtresën e saj.

2- Frutat e njoma kanë mbulesën e tyre.

3- Shpata ka këllëfin e vet.

4- Lapsi pa mbulesë thahet, humb efektin e vet, gjegjësisht nuk shkruan.

5- Molla, nëse e qëron dhe e lë në atë mënyrë, thahet dhe prishet.

6- Bananja nëse e qëron lëvoren e saj dhe e lë ashtu kthehet në të zezë.

7- Atëherë pse vajzat tona i mbyllin librat dhe fletoret e tyre?! Për t'i ruajtur apo jo?!

Gruaja është një lule e bukur, të cilën të gjithë dëshirojnë ta këpusin. Andaj, është detyrë jona që këto lule të bukura t'i ruajmë me shami - hixhab.

 

Përktheu: Valdet Kamberi