Të kesh sukses me Allahun

Çfarë rëndësie do të kishte sikur të ishe i suksesshëm në dynja, e pastaj të hedhesh në zjarr te Xhehenemit në Ditën e Gjykimit?

Mos e jeto jetën vetëm për pasuri, famë, pozitë, projekte dhe shoqërim me njerëz.

Bëje që jeta jote në këtë botë të jetë vetëm për Allahun.

Te kesh diçka me vete prej punëve të zemrës dhe gjymtyrëve.

Prej punëve të zemrës është: frika, nënshtrimi, modestia, pendimi, madhërimi, meditimi…

Prej punëve të gjymtyrëve është: namazi, lëmosha, leximi i Kuranit, umreja, haxhi, agjërimi…

“O Zoti ynë, na jep mirësi edhe në këtë botë edhe në botën tjetër dhe ruana prej dënimit me zjarr!” (Bekare:201).

“Dhe përpiqu me atë që të ka dhënë Allahu të fitosh botën tjetër, por mos e harro as pjesën tënde ( përgjegjësinë tënde) në këtë botë dhe bën mirë, si të ka bërë ty mirë Allahu , e mos bën çrregullime në Tokë, sepse Allahu nuk i do ata që bëjnë çrregullime.”(Kasas 77)

 

Përktheu: Valdet Kamberi


Revista Shembulli