Mbreti që i shërbente njerëzve

Ishte në mesin e Beni Israileve një rob që nuk kishte përpos një xhybe të leshtë dhe një ibrik uji me të cilin u shërbente njerëzve.

Kur i erdhi vdekja u tha shokëve të vet: “Unë nuk lë pas vetes nga dynjaja asgjë përpos kësaj xhybeje dhe këtij ibriku dhe frikohem se s’do të mund t'i barti këto të dyja në Ditën e Gjykimit dhe pasi që të vdes ju lutem ia dërgoni filan mbretit që t'i marrë në posedim së bashku me atë çfarë posedon prej dynjasë dhe kur vdiç ky varfanjak e lajmëruan mbretin se cfarë porositi, kurse mbreti tha: "ky rob pandehu se nuk mund t'i bartë këtë xhybe dhe ibrik, kurse unë barta mbi supe nga dynjaja se çfarë barta…dhe i emocinuar nga ky gjest i atij robi mori xhyben e tij dhe e veshi atë, pastaj mori ibrikun, e la mbretërinë e tij dhe filloi t'u shërbente njerëzve me ujë…

 

 

Nga arabishtja: Irfan ISLAMI


Revista Shembulli