A dëshiron ... ?

A dëshiron shëndet? Agjëro.

A dëshiron drite ne fytyre? Falë namaz nate.

A dëshiron relaksim? Lexo Kuran.

A dëshiron lumturi? Falë namazin në kohë.

A dëshiron ndihme? Kërko falje( istigfar).

A dëshiron largimin e brengave? Bëj lutje ( dua).

A dëshiron të respektohesh ne mesin e njerëzve? Respektoj ata.

A dëshiron të mira për veten? Duaja atë edhe të tjerëve.

 

Përshtati: Valdet Kamberi