Vetëm një pyetje!

Kur jam takuar me njerëz që nuk i kam njohur dhe nuk më kanë njohur më kanë pyetur:

- Si quheni? Nga jeni? Çka punoni? Sa vjet i keni? Çka keni mbaruar?
- Si jeni me shëndet? Si po e kaloni? Si është gjendja në vendin tuaj?
- Si shkojnë punët? Cilat janë projektet, planet, synimet tuaj?

Jemi munduar t’i përgjigjemi pyetjeve dashamirëse me dashamirësi duke shoqëruar seriozitetin, korrektësinë, dhe lutjen për bekim, mirësi dhe sinqeritet. Mendova pakëz për këto pyetje në natën varrit, dhe më doli që asnjëra nga këto pyetjet nuk bëhen në natën e varrit.

Natën e varrit, për njeriu, bëhej vetëm një pyetje, ajo është:
- Çka ke vepruar?

Vepra mund të jetë ajo që varrin e bënë një kopsht prej kopshteve të xhenetit, apo një gropë nga gropat e xhehenemit!

Atëherë, shkruesi dhe lexuesi i këtyre fjalive duhet të mendoj mirë e mirë për të vetmen pyetje.

 

Përgatiti: Ulvi Fejzullahu